Сертификати

Сертификати Aithon Ricerche

Протокол за изпитвания по Европейска норматива ENV 13501-2:2007, издаден от Противопожарна изпитвателна лаборатория PAVUS, Чешка република.

Протокол от изпитване проведено в Изпитателен център "Опытное" - Русия.

Становище за приложимост на огнезащитно покритие А90, издадено от НСПАБ - МВР

Сертификати Atria

Разрешителни от санитарните органи за продукти, предназначени за използване в хранително-вкусовата промишленост и болнични заведения.

Протокол от изпитания на огнезащитна боя.

Лицензиран доставчик на Държавните железници на Италия.

Сертификати UCIC

Сертификати Viero